Telefon kontaktowy +48 722 148 498
pav.mlynarczyk@gmail.com Nogat 19, 82-335 Gronowo Elbląskie

Zalety odwiertów pionowych w systemach pomp ciepła

We współczesnym budownictwie jednorodzinnym obserwujemy coraz wyraźniejszy trend odchodzenia od klasycznych systemów grzewczych, które jeszcze do niedawna opierały się głównie na kotłach gazowych. Stopniowo wypierają je pompy ciepła, będące relatywnie niedrogą w eksploatacji oraz przede wszystkim ekologiczną alternatywą. Urządzenia te występują m.in. w wersjach powietrznych i gruntowych, z których drugie, choć mają nieco wyższą cenę, cechują się dużo lepszą wydajnością. Zdecydowanie najlepiej sprawdzają się modele z pionowymi sondami instalowanymi w odwiertach i w artykule wyjaśniamy, dlaczego warto je wybrać – poznaj ich zalety!

Jak działają gruntowe pompy ciepła?

Ekologiczność tych urządzeń wynika z faktu, że wykorzystują energię cieplną zgromadzoną w gruncie. Jest ona pobierana w specjalnych sondach umieszczonych pod powierzchnią ziemi (np. w pionowym odwiercie), wewnątrz których krąży płyn (zazwyczaj jest nim roztwór glikolu oraz wody). Po ogrzaniu jest przetłaczany przez pompę do wymiennika, w którym oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu, powodując zmianę jego stanu skupienia z ciekłego na lotny. Sprężarka zwiększa ciśnienie tego gazu, co dodatkowo znacząco podnosi jego temperaturę. Kolejno trafia on do skraplacza, gdzie następuje przekazanie energii cieplnej do czynnika krążącego wewnątrz instalacji grzewczej budynku – jest rozprowadzany np. po kaloryferach.

W całym tym systemie kluczowe znaczenie ma to, na jakich głębokościach następuje odbiór ciepła z gruntu. Odpowiadające za to sondy podłączane do pomp mogą występować w wersji poziomej lub pionowej. Oba te rozwiązania różni zarówno cena montażu instalacji, jak i późniejsza wydajność jej działania.

Pionowe i poziome gruntowe pompy ciepła – różnice

Główna różnica polega na tym, że, zależnie od wersji urządzeń, na etapie ich montażu wykonuje się płytkie wykopy bądź pionowe odwierty pod pompy ciepła. W pierwszym przypadku sondy umieszcza się poziomo w gruncie tuż poniżej granicy jego przemarzania. Obniża to koszt inwestycji, ale do wykonania instalacji potrzeba bardzo rozległej przestrzeni obok budynku. Oprócz tego temperatura na tej głębokości jest zmienna, zależna od warunków atmosferycznych. W efekcie w okresie zimowym wydajność takiego systemu grzewczego jest stosunkowo niska, szczególnie gdy przez dłuższy czas utrzymują się siarczyste mrozy.

W drugim z powyższych przypadków sondy umieszcza się w pionowych odwiertach mających długość od 50 do nawet 100 metrów. Na tej głębokości temperatura gruntu jest praktycznie stała przez cały rok – oscyluje w granicach 10°C. Dzięki temu wydajność instalacji z pompami ciepła jest znacznie wyższa.

Jakie są zalety odwiertów pionowych w systemach pomp ciepła?

Jeśli chcesz mieć w domu tani w eksploatacji i ekologiczny system grzewczy, który jednocześnie zagwarantuje wysoki komfort termiczny w budynku, postaw na pionowe pompy ciepła. Choć inwestycja będzie nieco większa niż w przypadku odpowiedników poziomych, wiąże się ona z licznymi zaletami. Najważniejsze z nich to:

  • możliwość wykonania instalacji w praktycznie każdym miejscu – odwiert wymaga znacznie mniej wolnej przestrzeni niż rozległy wykop,
  • brak wpływu warunków pogodowych na wydajność systemu grzewczego – stała temperatura gruntu na dużej głębokości,
  • bardzo niskie koszty eksploatacji systemu.

Co ważne, jeśli tylko za proces przygotowania pionowych odwiertów oraz umieszczenia w nich sond odpowiadali specjaliści, instalacja pomp ciepła będzie niezwykle żywotna i praktycznie bezobsługowa.

Zleć specjalistom przygotowanie pionowych odwiertów pod pompy ciepła – skorzystaj z usług DrillTeam!

Podjąłeś już decyzję o inwestycji w taką pompę ciepła? Jeśli tak, to zgłoś się do naszej firmy DrillTeam (https://drillteam.pl/) – wykonujemy odwierty pionowe. Cena usługi waha się w granicach 75 zł netto za metr i obejmuje kompleksowe prace ziemne. Po nawierceniu otworów na odpowiednią głębokość montujemy w nich kolektory i wypełniamy puste przestrzenie obsypką kwarcową. Na koniec przeprowadzamy profesjonalne próby ciśnieniowe instalacji – zapraszamy do kontaktu w celu dokładnego zapoznania się z ofertą!