Telefon kontaktowy +48 722 148 498
pav.mlynarczyk@gmail.com Nogat 19, 82-335 Gronowo Elbląskie

Szczegóły oferty

Studnie Głębinowe

Promocja15%
Zniżki

Jesteśmy zawsze gotowi do najlepszego rozwiązania Twojego problemu.

  • Wykonanie odwiertu na odpowiednią głębokość
  • Posadowienie kolumny rur studziennych, atestowanych do wody pitnej wraz z filtrami szczelinowymi
  • Wypełnienie przestrzeni pomiędzy filtrami a scianką odwiertu obsybką kwarcową
  • Wykonanie izolacji warstwy wodonośnej od wpływu wód gruntowych I opadowych
  • Pompowanie oczyszczające I pomiarowe

Szczegółowy opis oferty:

Rozwój budownictwa w naszym kraju powoduje, że coraz więcej budynków powstaje na terenach z ograniczonym dostępem do infrastruktury wodociągowej. Podłączenie do lokalnej sieci może być bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe. Warto wtedy zainwestować w przydomową studnię głębinową, która zapewni niezależne źródło wody – firma DrillTeam zajmie się jej projektowaniem, zrobieniem odwiertu i jego uzbrojeniem. Instalacje wykonane na potrzeby gospodarstwa domowego, które wiercone są, na głębokość do 30 metrów nie wymagają specjalnego projektu ani zezwolenia. Wystarczy jedynie zgłosić je do odpowiednich organów.

Studnie głębinowe – pomorskie

Kiedy już zakończymy projektowanie przydomowych studni głębinowych na zlecenie klientów z województwa pomorskiego, do ich wykonania używamy metody obrotowej na prawy obieg płuczki. Jest to sprawdzona metoda wiercenia, używana od wielu lat, która umożliwia nam sprawne wykonywanie ujęć wody. Wszystkie środki wiertnicze, przez nas używane, są w pełni bezpieczne i nie zanieczyszczają wód. W odwiertach umieszczamy atestowane rury studzienne do wody pitnej. Wykonane z PVC według normy PN-G 02323 oraz PN-EN-1452-2 gwarantują nam długą I bezproblemową eksploatację ujęcia wody.

Bardzo ważnym elementem podczas wiercenia przydomowego otworu jest także odseparowanie wód głębinowych od wpływu tych gruntowych/opadowych. W tym celu podczas projektowania bierzemy pod uwagę użycie gliny pęczniejącej, która zapewnia uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurą studzienną a ścianką odwiertu.

Uzbrojenie przydomowej studni głębinowej

Nasza oferta jest kompleksowa, dlatego projektowanie i wykonanie odwiertu to tylko jej wycinek. Po wierceniu, gdy studnia przydomowa jest wykonana, znając jej parametry, jesteśmy w stanie uzbroić ją we wszelkie elementy potrzebne do czerpania wody. Stasujemy zabudowy z laminatu, które wkopywane są w ziemię w miejscu wykonania ujęcia. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, odpornością na przemarzanie, oraz wysoką szczelnością zapobiegającą wlewaniu się wód gruntowych, czy też opadowych. Wykonując odwierty pod studnie głębinowe, umieszczamy w nich pompy, a całe sterowanie znajduje się w zabudowie. Jest to bardzo wygodne, gdyż nie trzeba już umieszczać żadnych urządzeń w budynku.

Bezpieczeństwo współpracy w zakresie wiercenia studni głębinowych

Wyznajemy zasadę, że klient nie ponosi żadnych kosztów, dopóki nie ma dostępu do czystej wody w ilości wcześniej ustalonej. Firma DrillTeam z województwa pomorskiego, oferując projektowanie i wiercenie przydomowych studni głębinowych, rozwiązanie wszelkich trudności w wykonaniu ujęcia, bierze na siebie. Dotyczy to np. przeszkód geologicznych, braku warstw wodonośnych itp.

Ceny odwiertu studni głębinowych – pomorskie:

Ceny netto :

  • średnica 125mm – 270zł
  • średnica 140 mm – 290zł
  • średnica 160 mm – 330zł
  • średnica 200 mm – 450zł

 

Dodatkowo w ramach usługi projektowania jesteśmy w stanie przygotować dokumentację geologiczną, wykonać zabudowę przydomowej studni głębinowej wraz z montażem potrzebnych urządzeń oraz wykonać przyłącze do budynku. Ceny wiercenia otworów i uzbrojenia odwiertów ustalane są indywidualnie dla każdej inwestycji realizowanej na terenie województwa pomorskiego.