Telefon kontaktowy +48 722 148 498
pav.mlynarczyk@gmail.com Nogat 19, 82-335 Gronowo Elbląskie

Szczegóły oferty

Studnie Głębinowe

Promocja15%
Zniżki

Jesteśmy zawsze gotowi do najlepszego rozwiązania Twojego problemu.

  • Wykonanie odwiertu na odpowiednią głębokość
  • Posadowienie kolumny rur studziennych, atestowanych do wody pitnej wraz z filtrami szczelinowymi
  • Wypełnienie przestrzeni pomiędzy filtrami a scianką odwiertu obsybką kwarcową
  • Wykonanie izolacji warstwy wodonośnej od wpływu wód gruntowych I opadowych
  • Pompowanie oczyszczające I pomiarowe

Szczegółowy opis oferty:

Rozwój budownictwa w naszym kraju powoduje, że coraz więcej budynków powstaje na terenach z ograniczonym dostępem do infrastruktóry wodociągowej. Podłączenie do lokalnej sieci może być bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe. Warto wtedy wykonać studnię głębinową, która zapewni niezależne źródło wody.Studnie głębinowe na potrzeby gospodarstwa domowego, które mają głębokość do 30 metrów nie wymagają specjalnego projektu ani zezwolenia. Można je wykonać zgłaszając taką chęć do odpowiednich organów.

Studnie głębinowe – pomorskie

Do wykonania studni głębinowych używamy metody obrotowej na prawy obieg płuczki. Jest to metod sprawdzona, używana od wielu lat, która umożliwia nam sprawne wykonywanie ujęć wody. Wszystkie środki wiertnicze, przez nas używane, do wykonania studni są w pełni bezpieczne I nie zanieczyszczają wód głębinowych. Materiał z którego wykonujemy studnie to atestowane rury studzienne do wody pitnej. Wykonane z PVC według normy PN-G 02323 oraz PN-EN-1452-2 gwarantują nam długą I bezproblemową eksploatację ujęcia wody. Bardzo ważnym elementem podczas wykonania studni głębinowej jest także odseparowanie wód głębinowych od wpływu wód gruntowych/opadowych. W tym celu używamy gliny pęczniejącej , która zapewnia uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurą studzienną  a ścianką odwiertu.

Wyznajemy zasadę, że klient nie ponosi żadnych kosztów, dopóki nie ma dostępu do czystej wody w ilości wcześniej ustalonej. Rozwiązanie wszelkich trudności w wywkonaniu ujęcia, np. przeszkody geologiczne, brak warstw wodonośnych itp., leżą w gestii wykonawcy.

Po wykonaniu studni, znając jej parametry, jesteśmy w stanie uzbroić ją we wszelkie elementy potrzebne do czerpania wody. Stasujemy zabudowy z laminatu, które wkopywane są w ziemię w miejscu wykonania studni. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, odpornością na przemarzanie, oraz wysoką szczelnością zapobiegającą wlewaniu się wód grutowych, czy też opadowych. W studni umieszczamy pompę głębinową, a całe sterowanie pompą znajduje się w zabudowie. Jest to bardzo wygodne, gdyż nie trzeba już umieszczać żadnych urządzeń w budynku.

Ceny studni głębinowych pomorskie:

Ceny netto :

  • średnica 125mm – 270zł
  • średnica 140 mm – 290zł
  • średnica 160 mm – 330zł
  • średnica 200 mm – 450zł

 

Dodatkowo jesteśmy w stanie wykonać dokumentację geologiczną, wykonać zabudowę studni wraz z montażem potrzebnych urządzeń oraz wykonać przyłącze do budynku. Ceny ustalane indywidualnie dla każdej inwestycji.